Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
24/2023 Sb. m. s.
01.01.2023
01.01.2023
12.07.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Vodní doprava