Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
204/2023 Sb.
20.06.2023
30.06.2023
01.07.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Školství a pedagogika, Zdravotnictví a zdravotní pojištění