Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
202/2023 Sb.
31.05.2023
30.06.2023
01.07.2023
Zákon nabývá účinnosti 1.7.2023, s výjimkou ustanovení čl. V až VIII, která nabývají účinnosti 1.1.2026.
zákon
zákon Parlamentu
Geodézie a kartografie - změny území, Sdělovací prostředky, Spoje a telekomunikace, Stavebnictví