Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
175/2023 Sb.
13.06.2023
21.06.2023
01.07.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Občané - občanská práva, Státní a místní správa