Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
174/2023 Sb.
13.06.2023
21.06.2023
01.07.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Občané - občanská práva, Právní pořádek, Rodina, Státní a místní správa