Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
173/2023 Sb.
01.06.2023
21.06.2023
01.07.2023
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2023, s výjimkou ustanovení a) čl. XV bodů 1 a 2 a bodu 3, pokud jde o §7i až 7l a §7n, která nabývají účinnosti 1.10.2023, a b) čl. III bodu 76, částí čtvrté a páté a čl. XV bodu 3, pokud jde o §7h a 7m, která nabývají účinnosti 1.1.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Jedy a látky škodlivé zdraví, Občané - občanská práva, Ozbrojené sbory, Trestní právo, Zdravotnictví a zdravotní pojištění