Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
167/2023 Sb.
30.05.2023
16.06.2023
01.07.2023
Zákon nabývá účinnosti 1.7.2023, s výjimkou ustanovení čl. IV bodů 2 až 6 a čl. V, která nabývají účinnosti 1.1.2024, čl. VI, které nabývá účinnosti 23.10.2023, a čl. VII bodů 3 až 8 a 10, která nabývají účinnosti 1.1.2025.
zákon
zákon Parlamentu
Obchod a služby, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Vodní a lesní hospodářství, Zdravotnictví a zdravotní pojištění, Zemědělství