Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku
149/2023 Sb.
10.05.2023
05.06.2023
01.01.2024
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodů 14, 19 a 21, která nabývají účinnosti 1.1.2025.
zákon
zákon Parlamentu
Jedy a látky škodlivé zdraví, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Příroda a životní prostředí (odpady), Státní a místní správa, Zemědělství