Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 203/2016 Sb.
147/2023 Sb.
23.05.2023
31.05.2023
01.07.2023
vyhláška
vyhláška ČTÚ
Daně - dávky, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Spoje a telekomunikace, Trestní právo