Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění vyhlášky č. 136/2013 Sb.
146/2023 Sb.
26.05.2023
31.05.2023
01.07.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Veterinární péče