Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
145/2023 Sb.
26.05.2023
31.05.2023
01.07.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Veterinární péče, Zdravotnictví a zdravotní pojištění, Zemědělství