Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví)
140/2023 Sb.
24.05.2023
31.05.2023
01.06.2023
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.6.2023, s výjimkou ustanovení části druhé, které nabývá účinnosti 1.1.2025.
nařízení
nařízení vlády
Zemědělství