Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
130/2023 Sb.
09.05.2023
19.05.2023
01.06.2023
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 7, 9, 17, 30, 31, 32, bodu 59, pokud jde o §34 odst. 3 písm. j), bodu 62, bodu 65, pokud jde o §36 odst. 1 písm. j), bodu 72, pokud jde o §38 odst. 1 písm. o), bodů 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 100, 104 a 105, která nabývají účinnosti 1.1.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zemědělství