Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
129/2023 Sb.
09.05.2023
17.05.2023
17.05.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory