Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
123/2023 Sb.
11.04.2023
10.05.2023
10.05.2023
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)