Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
117/2023 Sb.
20.04.2023
28.04.2023
28.04.2023
sdělení
sdělení Národní rozpočtové rady
Právní pořádek, Rozpočet, Státní a místní správa