Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
112/2023 Sb.
18.04.2023
26.04.2023
27.04.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Daně - dávky