Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
111/2023 Sb.
31.03.2023
21.04.2023
21.04.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Věda - výzkum