Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb.
101/2023 Sb.
05.04.2023
19.04.2023
20.04.2023
nařízení
nařízení vlády
Trestní právo