Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Hostitelské dohodě týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
17/2023 Sb. m. s.
08.03.2022
21.01.2023
11.04.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Spoje a telekomunikace