Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
15/2023 Sb. m. s.
01.04.2023
01.01.2023
11.04.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Mezinárodní smlouvy, Silniční doprava