Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
94/2023 Sb.
17.03.2023
05.04.2023
05.04.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Občané - občanská práva, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení