Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 96/2013 Sb.
92/2023 Sb.
15.03.2023
05.04.2023
01.01.2025
vyhláška
vyhláška ministerstva
Kultura - umění (hry, loterie, veřejné sbírky)