Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2023 sp. zn. Pl. ÚS 1/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2022 o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností
91/2023 Sb.
14.03.2023
05.04.2023
05.04.2023
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)