Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
88/2023 Sb.
08.03.2023
05.04.2023
01.07.2023
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25, 28 a 42, která nabývají účinnosti 1.7.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Geodézie a kartografie - změny území, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Půda a nemovitosti