Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
75/2023 Sb.
08.03.2023
30.03.2023
31.03.2023
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.4.2023, s výjimkou a) ustanovení čl. I bodu 12, které nabývá účinnosti 31.3.2023, b) ustanovení čl. I bodů 1 až 3 a 5 až 11 a ustanovení čl. VII bodu 4, pokud jde o §6b odst. 1 větu třetí, která nabývají účinnosti 1.7.2023, a c) ustanovení čl. III bodu 2, které nabývá účinnosti 1.4.2024. Ustanovení částí první a páté pozbývají platnosti uplynutím dne 31.3.2024.
zákon
zákon Parlamentu
Bytové hospodářství, Občané - občanská práva, Ozbrojené sbory, Pracovně právní vztahy (pracovní poměr), Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení