Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky
66/2023 Sb.
27.01.2023
15.03.2023
15.03.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Míry - normy (normalizace a měření, zkušebnictví), Podnikání - privatizace