Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
56/2023 Sb.
21.02.2023
03.03.2023
01.04.2023
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 a 12, která nabývají účinnosti 19.7.2023.
vyhláška
vyhláška České národní banky
Bankovnictví, Daně - dávky