Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
55/2023 Sb.
16.02.2023
03.03.2023
01.07.2023
vyhláška
vyhláška České národní banky
Bankovnictví