Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
52/2023 Sb.
22.02.2023
28.02.2023
01.03.2023
Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.3.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9 a 13, která nabývají účinnosti 1.1.2024.
nařízení
nařízení vlády
Zemědělství