Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě
48/2023 Sb.
22.02.2023
28.02.2023
01.03.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Vodní doprava