Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
46/2023 Sb.
14.02.2023
24.02.2023
01.03.2023
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2023 s výjimkou čl. I bodů 1 a 5 až 21, které nabývají účinnosti 7.6.2023.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Obchod a služby, Vojsko