Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
42/2023 Sb.
15.02.2023
24.02.2023
25.02.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Finance, Inspekce a kontrola, Pojišťovnictví