Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
39/2023 Sb.
13.02.2023
16.02.2023
16.02.2023
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory