Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů
37/2023 Sb.
03.02.2023
14.02.2023
15.02.2023
Vyhláška nabývá účinnosti 15.2.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 29, který nabývá účinnosti 1.3.2023.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Paliva a energetika