Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů
33/2023 Sb.
25.01.2023
08.02.2023
01.03.2023
nařízení
nařízení vlády
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní)