Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2022 sp. zn. Pl. ÚS 36/21 ve věci návrhu na zrušení §89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
25/2023 Sb.
13.12.2022
31.01.2023
31.01.2023
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy), Zdravotnictví a zdravotní pojištění