Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
24/2023 Sb.
24.01.2023
27.01.2023
30.01.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Fondy, Zdravotnictví a zdravotní pojištění