Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
423/2022 Sb.
02.12.2022
20.12.2022
01.01.2023
zákon
zákon Parlamentu
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Státní a místní správa