Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
416/2022 Sb.
01.12.2022
16.12.2022
31.12.2022
Zákon nabývá účinnosti 15.1.2023 s výjimkou ustanovení části třetí čl. IV bodů 2 až 4 a části čtvrté čl. VI bodů 3, 8, 30, 35 a 36, která nabývají účinnosti 1.7.2023, a části druhé čl. III bodu 1 a části čtvrté čl. VI bodů 1, 9, 10, 12, 16 až 23, 31, 32 a 37, která nabývají účinnosti 1.7.2024 a ustanovení části páté tohoto zákona nabývá účinnosti 31.12.2022.
zákon
zákon Parlamentu
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Obchod a služby, Podnikání - privatizace, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Prokuratura - státní zastupitelství, Soudnictví (nálezy), Státní a místní správa