Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
413/2022 Sb.
30.11.2022
16.12.2022
01.01.2023
nařízení
nařízení vlády
Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)