Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb.
410/2022 Sb.
05.12.2022
16.12.2022
01.01.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Státní a místní správa