Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
406/2022 Sb.
07.12.2022
16.12.2022
01.01.2023
vyhláška
vyhláška ministerstva
Inspekce a kontrola, Zemědělství