Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
404/2022 Sb.
06.12.2022
16.12.2022
01.01.2023
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2023, s výjimkou čl. I bodů 52 a 53, které nabývají účinnosti 1.5.2023, a bodu 8, bodu 14, pokud jde o §16 odst. 7, a bodů 35, 37 a 60, které nabývají účinnosti 1.7.2023.
vyhláška
vyhláška Energetického regulačního úřadu
Paliva a energetika, Podnikání - privatizace, Právní pořádek