Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí
403/2022 Sb.
08.12.2022
14.12.2022
01.01.2023
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2023, s výjimkou ustanovení §2 odst. 1 písm. b), které nabývá účinnosti 1.1.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Soudnictví (nálezy)