Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
398/2022 Sb.
05.12.2022
14.12.2022
01.01.2023
sdělení
sdělení Českého statistického úřadu
Sociálně ekonomické informace (klasifikace, statistika)