Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
396/2022 Sb.
02.12.2022
14.12.2022
14.12.2022
sdělení
sdělení ministerstva
Ceny - kalkulace