Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
394/2022 Sb.
05.12.2022
09.12.2022
09.12.2022
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory