Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
388/2022 Sb.
24.11.2022
09.12.2022
01.01.2023
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2023, s výjimkou čl. I bodů 5 a 17, které nabývají účinnosti 1.9.2025.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Školství a pedagogika