Animace načítání

Stránka se připravuje...


Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 3. listopadu 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2022
385/2022 Sb.
29.11.2022
09.12.2022
09.12.2022
usnesení
usnesení Poslanecké sněmovny
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Právní pořádek, Státní a místní správa, Zdravotnictví a zdravotní pojištění